Sodelovalna ekonomija – kako do sprejemljivega modela?

Ljubljana, 31. marec 2017 #collaborativeeconomy #singlemarket

Video

Uvodni nagovori

Panel I: Sodelovalna ekonomija kot poslovni model

Panel II: Prednosti in slabosti sodelovalne ekonomije - izmenjava praks

Panel III: Regulacija sodelovalne ekonomije in priporočila za uravnotežen razvoj njenega modela